fbpx

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 409/2013

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 409/2013 ze dne 3. května 2013 o definici společných projektů, vytvoření správy a identifikaci pobídek podporujících provádění evropského hlavního plánu uspořádání letového provozu.

Toto nařízení definuje společné projekty uvedené v článku 15a nařízení (ES) č. 550/2004, vysvětluje jejich správu a stanoví pobídky pro jejich zavádění. Cílem společných projektů je včas, koordinovaně a synchronizovaně zavést funkce ATM, které dosáhnou zásadních provozních změn. Nařízení se vztahuje na Evropskou síť uspořádání letového provozu (EATMN).

Nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku EU.