fbpx

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2018/139

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2018/139 ze dne 29. ledna 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 1033/2006, pokud jde o odkazy na předpisy ICAO.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.