Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2018/139

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2018/139 ze dne 29. ledna 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 1033/2006, pokud jde o odkazy na předpisy ICAO.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní