Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1029/2014

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1029/2014 ze dne 26. září 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 73/2010, kterým se stanoví požadavky na jakost leteckých dat a leteckých informací pro jednotné evropské nebe.

Tímto nařízením se upravují odkazy na některé již neaktuální dokumenty EU, ICAO a ISO.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní