fbpx

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1028/2014

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1028/2014 ze dne 26. září 2014 o změně prováděcího nařízení (EU) č. 1207/2011, kterým se stanoví požadavky na výkonnost a interoperabilitu přehledu v jednotném evropském nebi.

Tímto nařízením se upravují lhůty pro vybavení letadel funkcí ADS-B OUT a mód S „Enhanced“.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.