fbpx

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/386

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/386 ze dne 6. března 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1207/2011, kterým se stanoví požadavky na výkonnost a interoperabilitu přehledu v jednotném evropském nebi.

Toto nařízení upravuje požadavky na vybavení letadel sekundárním přehledovým radarem a jeho charakteristiky. Dále se zabývá podmínkami provozu takto vybavených letadel.

Nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU.