Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/373

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/373 ze dne 1. března 2017, kterým se stanoví společné požadavky na poskytovatele služeb v oblasti uspořádání letového provozu / letových navigačních služeb a jiných funkcí sítě uspořádání letového provozu a dohled nad nimi, zrušují nařízení (ES) č. 482/2008, prováděcí nařízení (EU) č. 1034/2011(EU) č. 1035/2011 a (EU) 2016/1377 a mění nařízení (EU) č. 677/2011.

Toto nařízení stanovuje společné požadavky na poskytování služeb v oblasti uspořádání letového provozu a letových navigačních služeb („ATM/ANS“), na jejich poskytovatele a dále na příslušné úřady a kvalifikované subjekty, které jednají jejich jménem, jež plní úkoly spojené s udělováním osvědčení, prováděním dohledu a vynucováním ve vztahu k těmto službám a jejich poskytovatelům.

Nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU. Použije se od 2. ledna 2020s těmito výjimkami:

  1. ustanovení čl. 9 odst. 2 se použije ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost;
  2. pokud jde o agenturu, čl. 4 odst. 1, 2, 5, 6, a 8 a článek 5 se použijí ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost;
  3. pokud jde o poskytovatele datových služeb, článek 6 se v každém případě použije ode dne 1. ledna 2019, ale v případě, že poskytovatel požádá o osvědčení   v souladu s článkem 6 a osvědčení je mu uděleno, pak ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní