fbpx

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2160

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2160 ze dne 20. listopadu 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1079/2012, pokud jde o některé odkazy na předpisy ICAO.

Nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU.