fbpx

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2345

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2345 ze dne 14. prosince 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 262/2009 a prováděcí nařízení (EU) č. 1079/2012, pokud jde o odkazy na předpisy ICAO.

Nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU.