fbpx

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/310

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/310 ze dne 26. února 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 29/2009, kterým se stanoví požadavky na služby datovým spojem pro jednotné evropské nebe, a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 441/2014.

Tímto nařízením se upravuje vymezení letů, na než se vztahuje nařízení (ES) č. 29/2009 a dále pak některé v něm stanovené časové lhůty.

Nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU.