Nařízení Rady (EU) č. 721/2014

Nařízení Rady (EU) č. 721/2014 ze dne 16. června 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 219/2007 o založení společného podniku na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR), pokud jde o prodloužení existence společného podniku do roku 2024.

Tímto nařízením dochází k prodloužení doby existence společného podniku do roku 2024, což odráží dobu trvání finančního rámce Unie na období 2014–2020 a poskytuje další čtyři roky na dokončení pracovního programu společného podniku a uzavření projektů, jež budou do konce uvedeného období zahájeny. Toto prodloužení by tedy mělo umožnit provedení celého hlavního plánu uspořádání letového provozu (ATM Master Plan – etapa 2 a etapa 3) v jeho současné podobě.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se ode dne 1. ledna 2014. 

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní