fbpx

Nařízení Rady (ES) č. 219/2007

Jedná se o nařízení ze dne 27. února 2007 o založení společného podniku na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR). Jeho hlavním cílem je do roku 2020 zajistit Společenství výkonnou infrastrukturu pro řízení letového provozu, která umožní vývoj bezpečné letecké dopravy šetrné k životnímu prostředí, plně využívající technologického pokroku spojeného s programy, jako je GALILEO. Dalším cílem projektu SESAR je integrovat a koordinovat činnosti ve výzkumu a vývoji, které byly dříve ve Společenství vykonávány roztroušeně a nekoordinovaně.

Nařízení definuje a rozvádí tato ustanovení:

  • Založení společného podniku SESAR
  • Právní postavení SESAR
  • Vytvoření stanov
  • Zdroje financování
  • Informovanost o práci SESAR
  • Hodnocení činnosti SESAR

Všechny jazykové verze tohoto nařízení dostupné v systému EUR-LEX naleznete zde.