Nařízení Rady (ES) č. 1361/2008

Jedná se o nařízení ze dne 16. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 219/2007 o založení společného podniku na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR).

Nařízení mění původní nařízení (ES) č. 219/2007, kterým byl založen společný podnik pro vytvoření evropského systému nové generace pro EATM (SESAR JU) a pozměňuje ustanovení týkající se doby existence podniku SESAR JU.

Uvedeným nařízením byly mj. přijaty změny v oblasti právního postavení SESAR JU, zaměstnanců společného podniku, jejich výsad, odpovědnosti a imunity (článek 2).

Nařízením byl rovněž přijat článek stanovující odpovědnost pro přijetí zvláštních finančních předpisů podniku SESAR JU (článek 4a)

Všechny jazykové verze tohoto nařízení dostupné v systému EUR-LEX naleznete zde.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní