Nařízení Komise (EU) č. 73/2010

Nařízení Komise (EU) č. 73/2010 ze dne 26. ledna 2010. Tímto nařízením se stanoví požadavky na jakost leteckých dat a leteckých informací pro jednotné evropské nebe.

Toto nařízení se použije na systémy Evropské sítě uspořádání letového provozu (EATMN), jejich složky a související postupy týkající se pořizování, vytváření, uchovávání, zpracovávání, přenosu a distribuce leteckých dat a leteckých informací a zacházení s nimi.

Toto nařízení se vztahuje na:

  • poskytovatele letových navigačních služeb
  • provozovatele letišť a heliportů, pro které byly ve vnitrostátních příručkách AIP zveřejněny postupy pravidel IFR nebo VFR
  • veřejné nebo soukromé subjekty, které pro účely tohoto nařízení poskytují služby pro pořizování a poskytování topografických dat, služby navrhování postupů, elektronická data terénu a překážek.

Toto nařízení dále definuje a rozvádí tato ustanovení:

  • požadavky na interoperabilitu a výkonnost
  • požadavky na řízení jakosti, bezpečnosti a ochranu
  • požadavky na posouzení shody a další požadavky.

Účinnost těchto ustanovení se vztahuje k datu 1. července 2013 s výjimkou čl. 4, čl. 5 odst. 1 až 4 c, které nabývají účinnosti 1. července 2014.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní