fbpx

Nařízení Komise (ES) č. 633/2007

Jedná se o nařízení ze dne 7. června 2007, kterým se stanoví požadavky použití protokolu pro přenos zpráv o letu pro účely oznamování, koordinace a předávání letů mezi stanovišti řízení letového provozu.

Nařízení stanoví požadavky použití protokolu pro přenos zpráv o letu pro výměny informací mezi systémy zpracování letových údajů pro účely oznamování, koordinace a předávání letů mezi stanovišti řízení letového provozu a pro účely civilně-vojenské koordinace v souladu s nařízením (ES) č. 1032/2006.

Nařízení stanovuje podmínky pro používání protokolu pro přenos zpráv o letu.

Nařízení ustanovuje povinnost poskytovatelů letových navigačních služeb provést ověření systémů v souladu s tímto nařízením.

Nařízení definuje:

  • požadavky na interoperabilitu
  • požadavky na posouzení shody složek
  • požadavky na ověření systémů

Všechny jazykové verze tohoto nařízení dostupné v systému EUR-LEX naleznete zde.