Nařízení Komise (ES) č. 482/2008

Jedná se o nařízení ze dne 30. května 2008, kterým se stanoví systém zajištění bezpečnosti softwaru, který má být zaveden poskytovateli letových navigačních služeb. Nařízením se současně mění příloha II nařízení (ES) č. 2096/2005.

Důležitá ustanovení:

  • Nařízení (ES) č. 550/2004 zakládá povinnost přijetí bezpečnostních předpisů Eurocontrolu (ESARR). Nařízení 482 vychází z ESARR 6 nazvaného “Software v systémech ATM” stanoví soubor bezpečnostních předpisů pro zavedení systému zajištění bezpečnosti softwaru.
  • Nařízení stanoví požadavky na určení a zavedení systému zajištění bezpečnosti softwaru poskytovateli letových provozních služeb (ATS), subjekty zajišťujícími uspořádání toku letového provozu (ATFM) a uspořádání vzdušného prostoru (ASM) pro všeobecný letový provoz a poskytovateli komunikačních, navigačních a pozorovacích služeb (CNS).

Nařízení definuje a rozvádí tato ustanovení:

  • Všeobecné bezpečnostní požadavky
  • Požadavky na systém zajištění bezpečnosti softwaru
  • Požadavky na změny softwaru a na určitý software
  • Požadavky na úroveň zajištění softwaru
  • Požadavky na zajištění platnosti požadavků na bezpečnost  softwaru
  • Požadavky na zajištění ověření softwaru
  • Požadavky na zajištění řízení konfigurace softwaru
  • Požadavky na zajištění sledovatelnosti požadavků na bezpečnost softwaru

Všechny jazykové verze tohoto nařízení dostupné v systému EUR-LEX naleznete zde.

Nařízení bylo změněno prováděcím nařízením Komise (EU) č. 1035/2011.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní