fbpx

Nařízení Komise (ES) č. 30/2009

Jedná se o nařízení ze dne 16. ledna 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1032/2006, pokud jde o požadavky na automatické systémy pro výměnu letových dat podporující služby datovým spojem.

Nařízení č. 30/2009 doplňuje do nařízení 1032/2008 požadavky na postupy podporující služby datovým spojem, v rámci využívání aplikací datového spoje letadlo-země.

Nařízení dále stanovuje požadavky na interoperabilitu a výkonnost pro střediska oblastní služby řízení letového provozu ACC v oblasti výměny letových dat podporující služby datovým spojem.

Požadavky zahrnují předávání přihlašovacích údajů a oznamování následujícímu systému. 

Všechny jazykové verze tohoto nařízení dostupné v systému EUR-LEX naleznete zde.


Odkazy na opravy a konsolidované verze tohoto nařízení dostupné v systému EUR-LEX naleznate prostřednictvím výše uvedeného odkazu v záložce „Související dokumenty“.