Nařízení Komise (ES) č. 29/2009

Jedná se o nařízení ze dne 16. ledna 2009, kterým se stanoví požadavky na služby datovým spojem pro Jednotné evropské nebe.

Toto nařízení stanoví požadavky na koordinované zavedení služeb datovým spojem založených na dvoubodovém datovém spojení letadlo-země a vztahuje se mj. na systémy zpracování letových dat, jejich prvky, související postupy, systémy rozhraní člověk-stroj, jejich prvky a související postupy, které používají stanoviště řízení letového provozu poskytující služby všeobecnému provozu. Toto nařízení se vztahuje na všechny lety provozované v rámci všeobecného letového prostoru v souladu s pravidly IFR ve vzdušném prostoru nad FL 285.

Nařízení definuje a rozvádí tato ustanovení:

  • Služby datovým spojem a související postupy
  • Povinnosti poskytovatelů ATS s ohledem na komunikaci datovým spojem
  • Povinnosti provozovatelů
  • Obecné povinnosti členských států v souvislosti týkajících se datového spoje
  • Povinnosti poskytovatelů ANS a ostatních subjektů
  • Komunikace datovým spojem u státních letadel plnících dopravní úkoly

Na základě článku 14 tohoto nařízení je možné za zvláštních okolností požádat o výjimku z plnění požadavků pro určité typy letadel. Žádost o udělení výjimky spolu s nezbytnými podklady je potřeba předat na Komisi prostřednictvím Úřadu pro civilní letectví nejpozději do 31. prosince 2012.

Všechny jazykové verze tohoto nařízení dostupné v systému EUR-LEX naleznete zde.


Odkazy na opravy a konsolidované verze tohoto nařízení dostupné v systému EUR-LEX naleznate prostřednictvím výše uvedeného odkazu v záložce “Související dokumenty”.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní