Nařízení Komise (ES) č. 2150/2005

Jedná se o nařízení ze dne 23. prosince 2005, kterým se stanoví společná pravidla pro pružné užívání vzdušného prostoru.

Nařízení posiluje a harmonizuje uplatňování koncepce pružného užívání vzdušného prostoru (vycházející z postupů ICAO) v rámci SES – rozšiřuje nařízení (ES) č. 549/2004.

Nařízení stanoví mj. zásady pro koordinaci mezi civilními a vojenskými orgány, pro vyhrazení vzdušného prostoru různými uživateli a dále pro zachování konzistentnosti mezi uspořádáním vzdušného prostoru, uspořádáním toku letového provozu a letovými provozními službami.

Nařízení stanoví tři úrovně uspořádání vzdušného prostoru, které jsou chronologicky aplikovány: 

  • strategické uspořádání vzdušného prostoru
  • předtaktické uspořádání vzdušného prostoru
  • taktické uspořádání vzdušného prostoru

Nařízení stanoví povinnost provádění hodnocení bezpečnosti.

Všechny jazykové verze tohoto nařízení dostupné v systému EUR-LEX naleznete zde.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní