Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004

Jedná se o nařízení ze dne 10. března 2004 o interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu (označováno jako nařízení o interoperabilitě).

Důležitá ustanovení:

  • Požadavky na ATM systémy
  • Prohlášení ES o shodě nebo vhodnosti k používání složek a prohlášení ES o ověření systémů
  • Povinnost poskytovatelů služeb verifikovat způsobilost systémů a dokládat ji vnitrostátnímu dozorovému orgánu
  • Povinnosti vnitrostátního dozorového orgánu zasáhnout v případě ztráty způsobilostí komponentů a systémů
  • Povinnost států uvědomit EK o přijatých opatřeních v případě nesplnění požadavků na interoperabilitu
  • Povinnost států určit a oznámit subjekty v oblasti posuzování shody nebo vhodnosti

Od svého uveřejnění bylo toto nařízení změněno nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1070/2009.


Všechny jazykové verze tohoto nařízení dostupné v systému EUR-LEX naleznete zde.

Odkazy na změny a konsolidované verze tohoto nařízení jsou dostupné na stránkách EUR-LEX prostřednictvím výše uvedeného odkazu v záložce “Související dokumenty”.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní