AMC a GM – Letový provoz

Česká znění AMC a GM pro provoz letadel ÚCL postupně připravuje. Prozatím jsou k dispozici níže uvedená česká znění. O uveřejnění dalších rozhodnutí Vás budeme informovat.


GM k Příloze I – Definice k pojmům použitým v Přílohách II až VII

Konsolidované znění GM k Příloze I – Definice

Pro Vaši snadnější orientaci v rozhodnutích výkonného ředitele EASA připravilo Oddělení leteckých předpisů ÚCL konsolidované znění GM k Příloze I – Definice k pojmům použitým v Přílohách II až VII, které obsahuje všechna rozhodnutí k Příloze I – Definice uvedená níže.


Rozhodnutí č. 2012/015/R výkonného ředitele Agentury ze dne 24. října 2012,
přijatelných způsobech průkazu a poradenském materiálu k nařízení Komise (EU) č. 965/2012 ze dne 5. října 2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Poradenský materiál k Příloze I – Definice).


Rozhodnutí č. 2013/017/R výkonného ředitele Agentury ze dne 23. srpna 2013,
kterým se mění rozhodnutí č. 2012/015/R výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost letectví ze dne 24. října 2012 o přijatelných způsobech průkazu a poradenském materiálu k Příloze I – Definice (Amendment 1).AMC a GM k Části ARO

Rozhodnutí č. 2014/014/R výkonného ředitele Agentury ze dne 24. dubna 2014,
kterým se přijímají přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál k Části-ARO k nařízení Komise (EU) č. 965/2012 a nahrazuje se rozhodnutí výkonného ředitele Agentury č. 2012/016/R ze dne 24. října 2012 (AMC a GM k Části ARO – 2. vydání).AMC a GM k Části ORO

Rozhodnutí č. 2014/017/R výkonného ředitele Agentury ze dne 24. dubna 2014,
kterým se přijímají přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál k Části-ORO k nařízení Komise (EU) č. 965/2012 a nahrazuje se rozhodnutí výkonného ředitele Agentury č. 2012/017/R ze dne 24. října 2012 (AMC a GM k Části ORO – 2. vydání).AMC a GM k Části CAT

Konsolidované znění AMC a GM k Části CAT (druhé vydání)

Pro Vaši snadnější orientaci v rozhodnutích výkonného ředitele EASA připravilo Oddělení leteckých předpisů ÚCL konsolidované znění AMC a GM k Části CAT, které obsahuje všechna rozhodnutí k Části CAT uvedená níže.


Rozhodnutí č. 2014/015/R výkonného ředitele Agentury ze dne 24. dubna 2014,
kterým se přijímají přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál k Části-CAT k nařízení Komise (EU) č. 965/2012 a nahrazuje se rozhodnutí výkonného ředitele Agentury č. 2012/018/R ze dne 24. října 2012 (AMC a GM k Části CAT – 2. vydání).


Rozhodnutí č. 2014/029/R výkonného ředitele Agentury ze dne 24. září 2014,
kterým se mění rozhodnutí č. 2014/015/R výkonného ředitele Agentury ze dne 24. dubna 2014 o přijatelných způsobech průkazu a poradenském materiálu k Části CAT nařízení (EU) č. 965/2012 (AMC a GM k Části CAT – 2. vydání, Amendment 1).AMC a GM k Části SPA

Konsolidované znění AMC a GM k Části SPA

Pro Vaši snadnější orientaci v rozhodnutích výkonného ředitele EASA připravilo Oddělení leteckých předpisů ÚCL konsolidované znění AMC a GM k Části SPA, které obsahuje všechna rozhodnutí k Části SPA uvedená níže.


Rozhodnutí č. 2012/019/R ze dne 24. října 2012 o přijatelných způsobech průkazu a poradenském materiálu k nařízení Komise (EU) č. 965/2012 ze dne 5. října 2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 „Přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál k Části-SPA“.


Rozhodnutí č. 2013/020/R ze dne 26. listopadu 2013, kterým se mění rozhodnutí č. 2012/019/R výkonného ředitele Agentury ze dne 24. října 2012 o přijatelných způsobech průkazu a poradenském materiálu k Části-SPA (Amendment 1).AMC a GM k Části NCC

Konsolidované znění AMC a GM k Části NCC

Pro Vaši snadnější orientaci v rozhodnutích výkonného ředitele EASA připravilo Oddělení leteckých předpisů ÚCL konsolidované znění AMC a GM k Části NCC, které obsahuje všechna rozhodnutí k Části NCC uvedená níže.


Rozhodnutí č. 2013/021/R ze dne 23. srpna 2013
o přijetí přijatelných způsobů průkazu a poradenského materiálu pro neobchodní lety se složitými motorovými letadly (Část-NCC) (AMC a GM k Části-NCC – 1. vydání).


Rozhodnutí č. 2014/030/R ze dne 24. září 2014,
kterým se mění rozhodnutí č. 2013/021/R výkonného ředitele Agentury ze dne 23. srpna 2013 o přijetí přijatelných způsobů průkazu a poradenského materiálu pro neobchodní lety se složitými motorovými letadly (AMC a GM k Části-NCC – Amendment 1).


Rozhodnutí č. 2015/003/R ze dne 29. ledna 2015,
kterým se mění Přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál k Části-NCC nařízení (EU) č. 965/2012 (AMC a GM k Části-NCC – Amendment 2).


Rozhodnutí č. 2015/021/R ze dne 12. října 2015,
kterým se mění Přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál k Části-CAT, Části-NCC a Části-SPO nařízení (EU) č. 965/2012 (AMC a GM k Části-CAT – 2. vydání, Amendment 3, AMC a GM k Části-NCC – Amendment 3 a AMC a GM k Části-SPO – Amendment 3).


Rozhodnutí č. 2015/030/R ze dne 17. prosince 2015,
kterým se mění Přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál k Části-ORO, Části-CAT, Části-NCC a Části-SPO nařízení (EU) č. 965/2012 (AMC a GM k Části-ORO – 2. vydání, Amendment 5, AMC a GM k Části-CAT – 2. vydání, Amendment 4, AMC a GM k Části-NCC – Amendment 4 a AMC a GM k Části-SPO – Amendment 4) („AMC a GM k nařízení Komise (EU) 2015/23381 o letových zapisovačích, zařízeních pro určení polohy pod vodou a systémech sledování letadel (první část)“).AMC a GM k Části NCO

Konsolidované znění AMC a GM k Části NCO (druhé vydání)

Pro Vaši snadnější orientaci v rozhodnutích výkonného ředitele EASA připravilo Oddělení leteckých předpisů ÚCL konsolidované znění AMC a GM k Části NCO, které obsahuje všechna rozhodnutí k Části NCO uvedená níže.


Rozhodnutí č. 2014/016/R ze dne 24. dubna 2014,
kterým se přijímají přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál k Části-NCO nařízení (EU) č. 965/2012 a zrušuje rozhodnutí 2013/021/R výkonného ředitele Agentury ze dne 23. srpna 2013 (AMC a GM k Části-NCO – 2. vydání).


Rozhodnutí č. 2014/031/R ze dne 24. září 2014,
kterým se mění rozhodnutí č. 2014/016/R výkonného ředitele Agentury ze dne 24. dubna 2014 o přijatelných způsobech průkazu a poradenském materiálu k Části-NCO nařízení (EU) č. 965/2012 (AMC a GM k Části-NCO – 2. vydání, Amendment 1).


Rozhodnutí č. 2015/004/R ze dne 29. ledna 2015,
kterým se mění Přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál k Části-NCO nařízení (EU) č. 965/2012 (AMC a GM k Části-NCO – 2. vydání, Amendment 2).


AMC a GM k Části SPO

Konsolidované znění AMC a GM k Části SPO

Pro Vaši snadnější orientaci v rozhodnutích výkonného ředitele EASA připravilo Oddělení leteckých předpisů ÚCL konsolidované znění AMC a GM k Části SPO, které obsahuje všechna rozhodnutí k Části SPO uvedená níže.


Rozhodnutí č. 2014/018/R ze dne 24. dubna 2014,
kterým se přijímají přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál k Části-SPO nařízení (EU) č. 965/2012 (AMC a GM k Části-SPO – 1. vydání).


Rozhodnutí č. 2014/032/R ze dne 24. září 2014,
kterým se mění rozhodnutí č. 2014/018/R výkonného ředitele Agentury ze dne 24. dubna 2014 o přijetí přijatelných způsobů průkazu a poradenského materiálu k Části-SPO nařízení Komise (EU) č. 965/2012 (AMC a GM k Části-SPO – Amendment 1).


Rozhodnutí č. 2015/006/R ze dne 29. ledna 2015,
kterým se mění Přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál k Části-SPO nařízení (EU) č. 965/2012 (AMC a GM k Části-SPO – Amendment 2).


Rozhodnutí č. 2015/021/R ze dne 12. října 2015,
kterým se mění Přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál k Části-CAT, Části-NCC a Části-SPO nařízení (EU) č. 965/2012 (AMC a GM k Části-CAT – 2. vydání, Amendment 3, AMC a GM k Části-NCC – Amendment 3 a AMC a GM k Části-SPO – Amendment 3).


Rozhodnutí č. 2015/030/R ze dne 17. prosince 2015,
kterým se mění Přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál k Části-ORO, Části-CAT, Části-NCC a Části-SPO nařízení (EU) č. 965/2012 (AMC a GM k Části-ORO – 2. vydání, Amendment 5, AMC a GM k Části-CAT – 2. vydání, Amendment 4, AMC a GM k Části-NCC – Amendment 4 a AMC a GM k Části-SPO – Amendment 4) („AMC a GM k nařízení Komise (EU) 2015/23381 o letových zapisovačích, zařízeních pro určení polohy pod vodou a systémech sledování letadel (první část)“).


Rozhodnutí č. 2016/021/R ze dne 29. července 2016,
kterým se mění Přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál k Části-SPO nařízení (EU) č. 965/2012 (AMC a GM k Části-SPO – Amendment 5).GM k nařízení (EU) č. 965/2012

Rozhodnutí č. 2014/019/R ze dne 24. dubna 2014, kterým se přijímá Poradenský materiál k nařízení (EU) č. 965/2012 „GM k nařízení (EU) č. 965/2012“.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní