fbpx

AMC a GM – Kluzáky

GM k čl. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1976

AMC a GM k Části SAO

Rozhodnutí výkonného ředitele 2019/001/R ze dne 28. ledna 2019,
kterým se vydávají Přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál k Článku 3 a k Příloze II (Část SAO) k prováděcímu nařízení Komise (EU) 2018/1976 „Přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál k provozním pravidlům pro kluzáky“.


AMC a GM k Části SFCL

Rozhodnutí výkonného ředitele 2020/004/R ze dne 18. března 2020,
kterým se vydávají Přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál k Příloze III (Část SFCL) k prováděcímu nařízení Komise (EU) 2018/1976 „AMC & GM k Části SFCL – 1. vydání“.