AMC a GM – Posádky letadel

AMC a GM k Části ARA

Konsolidované znění AMC a GM k Části ARA
Pro Vaši snadnější orientaci v rozhodnutích výkonného ředitele EASA připravil Odbor standardizace a regulace ÚCL konsolidované znění AMC a GM k Části ARA, které obsahuje všechna rozhodnutí k Části ARA uvedená níže.Rozhodnutí č. 2012/006/R výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost letectví ze dne 19. dubna 2012 o přijatelných způsobech průkazu a poradenském materiálu k nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 ze dne 3. listopadu 2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 („Přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál k Části-ARA“).


Rozhodnutí č. 2013/006/R výkonného ředitele Agentury ze dne 16. dubna 2013 o přijatelných způsobech průkazu a poradenském materiálu k nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 ze dne 3. listopadu 2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 („Přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál k Části-ARA“).


AMC a GM k Části ORA

Konsolidované znění AMC a GM k Části ORA
Pro Vaši snadnější orientaci v rozhodnutích výkonného ředitele EASA připravil Odbor standardizace a regulace ÚCL konsolidované znění AMC a GM k Části ORA, které obsahuje všechna rozhodnutí k Části ORA uvedená níže.


Rozhodnutí č. 2012/007/R výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost letectví ze dne 19. dubna 2012 o přijatelných způsobech průkazu a poradenském materiálu k nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 ze dne 3. listopadu 2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 („Přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál k Části-ORA“).


Rozhodnutí č. 2013/008/R výkonného ředitele Agentury ze dne 16. dubna 2013 o přijatelných způsobech průkazu a poradenském materiálu k nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 ze dne 3. listopadu 2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 („Přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál k Části-ORA“).


AMC a GM k Části FCL

Rozhodnutí č. 2011/016/R výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost letectví ze dne 15. prosince 2011 o přijatelných způsobech průkazu a poradenském materiálu k nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 ze dne 3. listopadu 2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 („Přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál k Části-FCL“).


GM k Části CC

Rozhodnutí č. 2012/005/R výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost letectví ze dne 19. dubna 2012 o poradenském materiálu k nařízení Komise (EU) č. 1178/2011  ze dne 3. listopadu 2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 („Poradenský materiál k Části-CC“).


AMC a GM k Části MED

Konsolidované znění AMC a GM k Části MED
Pro Vaši snadnější orientaci v rozhodnutích výkonného ředitele EASA připravil Odbor standardizace a regulace ÚCL konsolidované znění AMC a GM k Části MED, které obsahuje všechna rozhodnutí k Části MED uvedená níže.


Rozhodnutí č. 2011/015/R výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost letectví ze dne 15. prosince 2011 o přijatelných způsobech průkazu a poradenském materiálu k nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 ze dne 3. listopadu 2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 („Přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál k Části-MED (Příloha IV)“).


Rozhodnutí č. 2013/016/R výkonného ředitele Agentury ze dne 8. srpna 2013, kterým se mění rozhodnutí č. 2011/015/R výkonného ředitele Agentury ze dne 15. prosince 2011 o přijatelných způsobech průkazu a poradenském materiálu Části-MED („Změna AMC pro osvědčování zdravotní způsobilosti pilotů (LAPL))“.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní