AMC a GM – ATM/ANS

AMC a GM k Části AUR

Rozhodnutí č. 2012/002/R výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost letectví ze dne 8. března 2012o přijatelných způsobech průkazu a poradenském materiálu pro společné požadavky na užívání vzdušného prostoru a provozní postupy (AMC/GM k AUR – ACAS II).AMC a GM k SERA

Rozhodnutí č. 2013/013/R výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost letectví ze dne 17. července 2013, kterým se přijímají přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál k nařízení Komise (EU) č. 923/2012 ze dne 26. září 2012, kterým se stanoví společná pravidla létání a provozní předpisy týkající se služeb a postupů v oblasti letecké navigace a kterým se mění prováděcí nařízení (ES) č. 1035/2011 a nařízení (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EU) č. 255/2010 (Přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál k pravidlům létání).AMC a GM SKPI

Příprava českého znění souvisejícího rozhodnutí se v současné době nepředpokládá.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní