fbpx

CS-P (Vrtule)

Konsolidované znění CS-P

Konsolidované znění obsahuje všechna níže uvedená rozhodnutí k CS-P.


První vydání

Rozhodnutí č. 2003/7/RM výkonného ředitele agentury ze dne 24. října 2003

o certifikačních specifikacích, včetně předpisů letové způsobilosti a přijatelných způsobů průkazu pro vrtule („CS-P“).

Amendment 1

Rozhodnutí č. 2006/09/R výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost letectví ze dne 16. listopadu 2006

o certifikačních specifikacích, včetně předpisů letové způsobilosti a přijatelných způsobů průkazu, pro vrtule („CS-P“).

Přílohy těchto rozhodnutí jsou zapracovány v konsolidovaném znění CS-P, které naleznete výše.