CS-HPT-DSN (Návrh úrovňových VFR heliportů nacházejících se na letištích, která spadají do oblasti působnosti nařízení (EU) 2018/1139)

České znění souvisejícího rozhodnutí se v současné době připravuje a o jeho dostupnosti Vás budeme informovat.