fbpx

CS-E (Motory)

Konsolidované znění CS-E

Konsolidované znění obsahuje všechna níže uvedená rozhodnutí k CS-E.První vydání

Rozhodnutí č. 2003/9/RM výkonného ředitele Agentury ze dne 24. října 2003,

o certifikačních specifikacích, včetně předpisů letové způsobilosti a přijatelných způsobů průkazu, pro motory („CS-E“).


Amendment 1

Rozhodnutí č. 2007/15/R výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost letectví ze dne 3. prosince 2007,

kterým se mění rozhodnutí č. 2003/9/RM výkonného ředitele Agentury ze dne 24. října 2003 o certifikačních specifikacích, včetně předpisů letové způsobilosti a přijatelných způsobů průkazu, pro motory („CS-E“).


Amendment 2

Rozhodnutí č. 2009/018/R výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost letectví ze dne 11. prosince 2009,

kterým se mění rozhodnutí č. 2003/09/RM výkonného ředitele Agentury ze dne 24. října 2003 o certifikačních specifikacích, včetně předpisů letové způsobilosti a přijatelných způsobů průkazu, pro motory („CS-E“).


Amendment 3

Rozhodnutí č. 2010/015/R výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost letectví ze dne 16. prosince 2010,

kterým se mění rozhodnutí č. 2003/09/RM výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost letectví ze dne 24. října 2003 o certifikačních specifikacích, včetně předpisů letové způsobilosti a přijatelných způsobů průkazu, pro motory („CS-E“).

Přílohy těchto rozhodnutí jsou zapracovány v konsolidovaném znění CS-E, které naleznete výše.