fbpx

CS-34 (Emise letadlových motorů a únik paliva)

Konsolidované znění CS-34
Konsolidované znění obsahuje všechna níže uvedená rozhodnutí k CS-34.


První vydání
Rozhodnutí č. 2003/3/RM výkonného ředitele agentury ze dne 17. října 2003

o certifikačních specifikacích stanovujících přijatelné způsoby průkazu pro emise letadlových motorů a únik paliva („CS-34“).

Amendment 1
Rozhodnutí č. 2013/002/R výkonného ředitele Agentury ze dne 23. ledna 2013,
kterým se mění rozhodnutí č. 2003/03/RM výkonného ředitele Agentury ze dne 17. října 2003 o certifikačních specifikacích stanovujících přijatelné způsoby průkazu pro emise letadlových motorů a únik paliva („CS-34“).

Přílohy těchto rozhodnutí jsou zapracovány v konsolidovaném znění CS-34, které naleznete výše.