fbpx

CS-27 (Malá rotorová letadla)

Konsolidované znění CS-27Konsolidované znění obsahuje všechna níže uvedená rozhodnutí k CS-27.


První vydání

Rozhodnutí č. 2003/15/RM výkonného ředitele agentury ze dne 14. listopadu 2003o certifikačních specifikacích pro malá rotorová letadla („CS-27“).

Amendment 1

Rozhodnutí č. 2007/013/R výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost letectví ze dne 23. listopadu 2007,

kterým se mění rozhodnutí č. 2003/15/RM výkonného ředitele agentury ze dne 14. listopadu 2003 o certifikačních specifikacích pro malá rotorová letadla („CS-27“).

Amendment 2

Rozhodnutí č. 2008/009/R výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost letectví ze dne 10. listopadu 2008,

kterým se mění rozhodnutí č. 2003/15/RM výkonného ředitele Agentury ze dne 14. listopadu 2003 o certifikačních specifikacích, včetně předpisu letové způsobilosti a přijatelných způsobů průkazu, pro malá rotorová letadla („CS-27“).

Amendment 3

Rozhodnutí č. 2012/021/R výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost letectví ze dne 11. prosince 2012,
kterým se mění rozhodnutí č. 2003/15/RM výkonného ředitele Agentury ze dne 14. listopadu 2003 o certifikačních specifikacích pro malá rotorová letadla („CS-27“).

Přílohy těchto rozhodnutí jsou zapracovány v konsolidovaném znění CS-27, které naleznete výše.