fbpx

CS-23 (Letouny kategorie normální, cvičná, akrobatická a pro sběrnou dopravu)

Konsolidované znění CS-23

Konsolidované znění obsahuje všechna níže uvedená rozhodnutí k CS-23.První vydání
Rozhodnutí č. 2003/14/RM výkonného ředitele Agentury ze dne 14. listopadu 2003

o certifikačních specifikacích, včetně předpisů letové způsobilosti a přijatelných způsobů průkazu, pro letouny kategorie normální, cvičná, akrobatická a pro sběrnou dopravu („CS-23“).

Amendment 1

Rozhodnutí č. 2009/001/R výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost letectví ze dne 5. února 2009,

kterým se mění rozhodnutí č. 2003/14/RM výkonného ředitele Agentury ze dne 14. listopadu 2003 o certifikačních specifikacích, včetně předpisu letové způsobilosti a přijatelných způsobů průkazu, pro letouny kategorie normální, cvičná, akrobatická a pro sběrnou dopravu („CS-23“).

Amendment 2

Rozhodnutí č. 2010/007/R výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost letectví ze dne 2. září 2010,

kterým se mění rozhodnutí výkonného ředitele č. 2003/14/RM ze dne 14. listopadu 2003 o certifikačních specifikacích, včetně předpisu letové způsobilosti a přijatelných způsobů průkazu, pro letouny kategorie normální, cvičná, akrobatická a pro sběrnou dopravu („CS-23“) – Kompozity.


Amendment 2 – Oprava

Rozhodnutí č. 2010/008/R výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost letectví ze dne 28. září 2010,

kterým se mění příloha k rozhodnutí č. 2010/007/R výkonného ředitele Agentury ze dne 2. září 2010 o certifikačních specifikacích, včetně předpisů letové způsobilosti a přijatelných způsobů průkazu, pro letouny kategorie normální, cvičná, akrobatická a pro sběrnou dopravu („CS-23“) – Kompozity.


Amendment 3

Rozhodnutí č. 2012/012/R výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost letectví ze dne 13. července 2012,
kterým se mění rozhodnutí č. 2003/14/RM výkonného ředitele Agentury ze dne 14. listopadu 2003 o certifikačních specifikacích pro letouny kategorie normální, cvičná, akrobatická a pro sběrnou dopravu („CS-23“).

Přílohy těchto rozhodnutí jsou zapracovány v konsolidovaném znění CS-23, které naleznete výše.