fbpx

CS-22 (Kluzáky a motorové kluzáky)

Konsolidované znění CS-22

Konsolidované znění obsahuje všechna níže uvedená rozhodnutí k CS-22.


První vydání

Rozhodnutí č. 2003/13/RM výkonného ředitele agentury ze dne 14. listopadu 2003

o certifikačních specifikacích, včetně předpisů letové způsobilosti a přijatelných způsobů průkazu, pro kluzáky a motorové kluzáky („CS-22“).

Amendment 1

Rozhodnutí č. 2008/008/R výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost letectví ze dne 24. září 2008,

kterým se mění rozhodnutí č. 2003/13/RM výkonného ředitele Agentury ze dne 14. listopadu 2003 o certifikačních specifikacích, včetně předpisů letové způsobilosti a přijatelných způsobů průkazu, pro kluzáky a motorové kluzáky („CS-22“)


Amendment 2

Rozhodnutí č. 2009/009/R výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost letectví ze dne 30. dubna 2009,

kterým se zrušuje rozhodnutí č. 2009/004/R výkonného ředitele Agentury ze dne 26. února 2009, kterým se mění rozhodnutí č. 2003/13/RM výkonného ředitele Agentury ze dne 14. listopadu 2003 o certifikačních specifikacích, včetně předpisu letové způsobilosti a přijatelných způsobů průkazu, pro kluzáky a motorové kluzáky („CS-22“), a kterým se mění rozhodnutí č. 2003/13/RM výkonného ředitele Agentury ze dne 14. listopadu 2003 o certifikačních specifikacích, včetně předpisu letové způsobilosti a přijatelných způsobů průkazu, pro kluzáky a motorové kluzáky („CS-22“).


Přílohy těchto rozhodnutí jsou zapracovány v konsolidovaném znění CS-22, které naleznete výše.