AMC a GM – UAS

AMC a GM k prováděcímu nařízení Komise (EU) 2019/947

AMC a GM k Části UAS

eRules UAS CS

Pro snadnější orientaci v novém a relativně komplexním regulačním rámci EU pro bezpilotní systémy připravil Úřad pro civilní letectví české znění dokumentu EASA eRules. Tato publikace byla připravena sloučením oficiálně uveřejněných evropských nařízení s jejich souvisejícími přijatelnými způsoby průkazu (AMC) a poradenským materiálem (GM), které byly doposud přijaty.
Tento dokument je doslovným překladem originálního textu dokumentu EASA eRules, ale může být bez ohledu na stav aktualizace textu originálního dokumentu EASA doplněn o aktuální texty zpracované Úřadem pro civilní letectví, aby poskytoval pokud možno vždy úplné a aktuální znění regulačního rámce. Dokument připravovaný Úřadem pro civilní letectví  slouží pouze pro informační účely, nemá právní hodnotu a Úřad pro civilní letectví nenese žádnou odpovědnost za škody jakéhokoli druhu plynoucí z rizik spojených s jeho použitím. Za oficiální a právně závazné texty je třeba vždy považovat pouze znění uveřejněná v Úředním věstníku EU (https://eur-lex.europa.eu/homepage.html) a v Úřední publikaci EASA (https://www.easa.europa.eu/official-publication). Originální znění dokumentu EASA eRules naleznete na webových stránkách Agentury (https://www.easa.europa.eu/document-library/general-publications).

V dokumentu eRules UAS CS jsou zapracována rozhodnutí výkonného ředitele EASA uvedená níže. Ta lze rovněž využít jako změnový dokument, který slouží k identifikaci konkrétních úprav.


Rozhodnutí 2019/021/R výkonného ředitele Agentury ze dne 9. října 2019,
kterým se vydávají Přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál k prováděcímu nařízení Komise (EU) 2019/947 „Pravidla a postupy pro provoz bezpilotních letadel“.


Rozhodnutí výkonného ředitele 2020/022/R ze dne 15. prosince 2020,
kterým se vydává následující: Amendment 1 k Přijatelným způsobům průkazu a poradenskému materiálu k prováděcímu nařízení Komise (EU) 2019/947 a k jeho Příloze (Část UAS)(„AMC a GM k prováděcímu nařízení Komise (EU) 2019/947 – 1. vydání, Amendment 1“ a „AMC a GM k Části UAS – 1. vydání, Amendment 1“).


Rozhodnutí výkonného ředitele 2022/002/R ze dne 7. února 2022,
kterým se vydává následující: Amendment 2 k Přijatelným způsobům průkazu a poradenskému materiálu k prováděcímu nařízení Komise (EU) 2019/947 a k jeho Příloze („AMC a GM k nařízení (EU) 2019/947 – 1. vydání, Amendment 2“ a „AMC a GM k Příloze k nařízení (EU) 2019/947 – 1. vydání, Amendment 2“)


Rozhodnutí výkonného ředitele 2023/012/R ze dne 19. října 2023,
kterým se vydává následující: Amendment 3 k Přijatelným způsobům průkazu a poradenskému materiálu k prováděcímu nařízení Komise (EU) 2019/947 („AMC a GM k nařízení (EU) 2019/947 – 1. vydání, Amendment 3“)


Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní