Stížnosti na provoz letadel

Pro podání stížnosti na provoz letadel lze využít tento formulář


Stížnosti na provoz letadel nad obcí Ratboř

Úřad pro civilní letectví byl od června 2014 adresátem několika desítek stížností na provoz letadel z letiště v Kolíně, konkrétně stížnostmi na provoz nad obcí Ratboř.

Všechny stížnosti (více než 60) jsou evidovány, prověřeny a Úřad pro civilní letectví provedl již celkem 14 státních dozorů na letišti v Kolíně či nad provozovateli letadel působících na tomto letišti. Ze 14 kontrol bylo zahájeno pouze jedno správní řízení, které bylo provedeno na základě podnětu Ministerstva dopravy, jinak nebyly shledány nedostatky. Při prověřování stížností na provoz nad obcí Ratboř se Úřad pro civilní letectví setkal se situací, kdy oznamovatel využil jména a identity někoho jiného, který si nestěžoval, přesto takové podněty ÚCL zpracoval.

V poslední době dochází k využívání formuláře pro dobrovolná hlášení na mimořádné události na webovém portálu Úřadu pro civilní letectví k podáváním stížností na provoz letadel nad obcí Ratboř. Protože Úřad pro civilní letectví dosud zaslané podněty vyhodnotil a prověřil jejich validitu bez nutnosti přijímat opatření vůči provozovateli letiště, nebo provozovatelům letadel na letišti, nebude na další podobné podněty reflektovat, pokud úřadu nebudou oznámeny nové skutečnosti svědčící o porušování právních předpisů.


Změna provozu na letišti Praha – Ruzyně

Typický dotaz: V posledních dnech neúměrně narostl hluk, který v minulých dnech nebyl. Čím je to způsobeno?

Odpověď:
Zvýšení hlukové zátěže v části Hlavního města Prahy bývá v předem deklarovaných obdobích způsobeno pravidelnou údržbou a s tím spojenou odstávkou dráhy 06-24 na letišti Praha – Ruzyně, případně meteorologickou situací. Po dobu odstávky resp. změny provozu je letový provoz přesměrován na dráhu 12-30, což je příčinou zvýšení hlukové zátěže v části města. Aktuální informace o provozu hlavní dráhy letiště Praha – Ruzyně lze nalézt na stránkách letiště. (http://www.prg.aero/cs/o-letisti-praha/zmeny-v-provozu/). V roce 2013 proběhne rozsáhlá oprava hlavní dráhy viz http://www.prg.aero/cs/aktuality/aktuality/byla-zahajena-generalni-oprava-hlavni-drahy-0624/.

Úřad pro civilní letectví nerozhoduje o změnách provozu ani harmonogramu údržby hlavní dráhy letiště. Otázka hlukových měření a případného překračování hlukových norem je v kompetenci příslušné hygienické stanice.


Minimální výška letu letadla nad zemí

Typický dotaz: Jaká je minimální výška letadla nad zemí nebo obcí?

Odpověď:
Požadavky na minimální výšku letu jsou stanoveny v předpisu L 2 ust. 4.6 pro lety podle pravidel VFR (za viditelnosti) resp. ust 5.1.2 pro lety podle pravidel IFR (let podle přístrojů). Předpisy řady L, včetně předpisu L 2, jsou dostupné na webových stránkách podniku ŘLP ČR, s. p. (http://lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/index.htm).

Z výše uvedených ustanovení vyplývá, že s výjimkou vzletu a přistání nebo s výjimkou povolení vydaného ÚCL nesmí být lety VFR prováděny nad hustě zastavěnými místy ve výšce nižší než 300 m nad nejvyšší překážkou v okruhu 600 m od letadla a dále letadlo nesmí letět nad hustě zastavěnými místy (města, vesnice a jiná obydlená místa) nebo nad shromážděním osob ve volném prostranství, pokud není ve výšce, která by v případě vzniklé nouze umožnila přistání bez ohrožení osob nebo majetku na povrchu země. Let IFR, s výjimkou vzletu a přistání nebo s povolením ÚCL, musí být prováděn v hladině, která není nižší, než stanovená minimální letová nadmořská výška a ta je minimálně 300 m nad nejvyšší překážkou v okruhu 8 km od letadla.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor provozu letadel

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor provozu letadel