Lety VFR

Od kdy do kdy lze letět ve dne za VFR?

Obecně

Let za viditelnosti (VFR) musí být proveden v souladu s pravidly létání, které jsou v ČR stanoveny leteckým předpisem L 2 – Pravidla létání. Kromě všeobecných pravidel uvedených v Hlavě 3 tohoto předpisu, musí být při letech VFR dodržovány zejména požadavky Hlavy 4 – Pravidla pro let za viditelnosti a pro lety VFR v noci pak požadavky Doplňku S, stejného předpisu.

Jaké rozeznáváme lety VFR

Let VFR – Let prováděný v souladu s pravidly pro let za viditelnosti (dle definice Předpisu L 2). Let VFR může být prováděn za stanovených pravidel ve dne i v noci.

Zvláštní let VFR – Let VFR, kterému vydala služba řízení letového provozu povolení k letu v řízeném okrsku v meteorologických podmínkách horších než VMC (dle definice Předpisu L 2). Zvláštní let VFR může být proveden pouze ve dne.

Kdy tedy letím ve dne a kdy v noci

Noc – je dle pravidel létání definována jako: Doba mezi koncem občanského soumraku a začátkem občanského svítání nebo jiný podobný časový úsek mezi západem a východem slunce, který může stanovit příslušný úřad.

Poznámka: Občanský soumrak končí večer, když střed slunečního disku je 6 stupňů pod horizontem, a občanské svítání začíná ráno, když je střed slunečního disku 6 stupňů pod horizontem.

Lety VFR prováděné v takto definovaném období jsou tedy lety VFR v noci.

Pro doplnění uvádíme informaci dle AIP ČR, Část ENR, ust. 1.2.4:

LETY VFR V NOCI

Poznámka: lety VFR v noci jsou lety prováděné mezi koncem občanského soumraku a začátkem občanského svítání. Tabulky konce občanského soumraku (TE) a začátku občanského svítání (TB) pro 50° N a 15° E jsou uvedeny v GEN 2.7. Časy TE a TB pro jednotlivá letiště se vypočtou odečtením 4 minut na každý stupeň zeměpisné délky pro AD ležící na východ a přičtením 4 minut na každý stupeň zeměpisné délky pro AD ležící na západ od 15. poledníku.

Lety prováděné ve zbývající části dne (24 hodin) jsou považovány za lety VFR ve dne.


Odkazy na předpisové požadavky a další informace

Aktuální znění Předpisu L 2 je dostupné na internetových stránkách Letecké informační služby ČR – http://lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/index.htm (elektronické verze) nebo k nahlédnutí v Dokumentačním středisku ÚCL (autentické tištěné verze předpisů řady L).

Elektronickou verzi letecké informační příručky (AIP) naleznete zde – http://lis.rlp.cz/ais_data/www_main_control/frm_cz_aip.htm.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní