fbpx

Pracovníci pověření k výkonu odborného dozoru nad individuálními stavbami

V souladu s postupy pro výkon odborného dozoru nad individuálními stavbami CAA-ST-072-0/04 jsou v agendě oddělení draků a mechanických systémů (DMS) vedeni tito pracovníci:

 PověřeníZaměření
Ing. Bartoník Oldřich(L-4-498)kompozitové draky
hydraulické a elektrické systémy, přístroje
Ing. Dostál Jiří(L-4-028)pevnostní analýzy a zkoušky
Ing. Karas Jiří(L-4-029)letadlo všeobecně
Ing. Konečný Jiří(L-4-036)letadlo všeobecně
Ing. Kusbach Jiří(L-4-499)kompozitové draky
hydraulické a elektrické systémy, přístroje
pan Manda Miroslav(L-4-030)letadlo všeobecně
Ing. Matula Aleš(L-4-500)kompozitové draky
hydraulické a elektrické systémy, pohon, přístroje
Ing. Šimůnek Jan(L-4-019)dřevěné a kovové draky
Ing. Šípek Václav(L-4-041)kompozitové draky, povrchové úpravy
Ing. Vychopeň Jiří(L-4-040)pevnostní výpočty a zkoušky
pan Zimák Jindřich(L-4-031)letadlo všeobecně

Aktuální k:  15. 1. 2014