fbpx

Dobrovolné hlášení událostí v civilním letectví

Voluntary occurrence reporting form

Tento formulář slouží k ohlášení jakékoli události v civilním letectví, která by mohla ohrozit jeho bezpečnost. Formulář je určen zejména pro:

  • Organizace činné v civilním letectví
  • Zaměstnance těchto organizací
  • Veřejnost (hlášení nestandardních situací, které mohou ohrozit bezpečnost letecké dopravy)

Formulář není určen pro podávání stížností na provoz letadel. Pro podání stížnosti na provoz letadel prosíme využijte formulář na stránce Napište nám.

Tento formulář nenahrazuje hlášení incidentů, vážných incidentů a nehod podle § 55 zákona č. 49/1997 Sb.

Systém dobrovolného hlášení událostí slouží jako jeden ze zdrojů informací, které pomáhají ÚCL zaměřit pozornost na skutečnosti, které by mohly mít negativní vliv na bezpečnost letového provozu. Zároveň je nedílnou součástí podkladů pro nepřetržitou analýzu rizik ve všech oblastech civilního letectví. Každý podnět poskytnutý pomocí tohoto formuláře bude pro další zpracování pokládán za anonymní a identita toho, kdo podnět zaslal, nebude uváděna. Uveďte prosím všechny údaje, které pokládáte za důležité, uvedení Vašich kontaktních údajů je nepovinné.

    Dobrovolné hlášení událostí v civilním letectví

    Uveďte prosím, co se stalo, místo události, leteckou společnost, číslo letu, typ letadla nebo bezpilotního prostředku, letiště, organizace údržby, jména osob zúčastněných na události apod. (Please provide any details such as place, airline, flight number, aircraft or UAV type, airport, maintenance organisation, names of persons involved in the occurrence, etc.)