fbpx

Plány letů SLO

Počínaje rokem 2012 zajišťuje letové ověřování prostředků LPZ podnik ŘLP ČR, s. p., dle povolení k provozování leteckých prací č. 989/LPR vydaného pod č.j. 3057-11-301 ze dne 2. 1. 2012, jehož nezbytnou součástí je provozní specifikace, a to v souladu s provozní příručkou a směrnicemi pro letecké práce schválenými ÚCL a provozními postupy provozovatele pro jednotlivá letová ověření prostředků LPZ. Letové ověření prostředků LPZ je prováděno Střediskem letového ověřování (SLO) podniku ŘLP ČR, s. p. na základě ÚCL schvalovaného plánu letů CALIBRA, a to vyškolenými inspektory kalibrace SLO ŘLP ČR, s. p.

Plány letů SLO (CALIBRA) můžete dostávat do Vaší e-mailové schránky.
Pro přihlášení k odběru prosím pište na dobrozemsky@ans.cz.