Informace pro žadatele o TRA GA

TRA GA je určen pro místní provoz všeobecného letectví.

  • Žadatel zašle žádost na adresu:

Úřad pro civilní letectví
Sekce provozní
Odbor navigačních služeb
K letišti 1149
160 08 Praha 6
v8gaaz5

  • Žádost musí obsahovat následující informace:

–  Adresu žadatele, IČO
–  Důvod k žádosti o vyhrazení dočasně vymezeného prostoru TRA GA
–  Horizontální a vertikální a časové vymezení (souřadnice, ft nebo FL a hodiny)
–  Grafické zobrazení požadovaného prostoru
–  Koordinační dohodu s příslušným stanovištěm LPS nebo finální návrh dohody
–  Identifikační údaje a kontakty správce prostoru a odpovědné osoby
–  Způsob publikace (např. ve VFR příručce na základě žádosti žadatele)
–  Informaci o způsobu využívání prostoru (ke komerčním nebo sportovním účelům)

  • Pokud bude žádost úplná, bude projednána na nejbližším jednání KS ASM.
  • Pokud bude schválena v rámci KS ASM proběhne standardní správní řízení a prostor TRA GA bude zřízen vyhláškou Opatření obecné povahy.
  • Na základě způsobu využívání prostoru je nutno uhradit správní poplatek.
  • Prostor bude publikován ve VFR příručce v AIRAC termínu na základě žádosti, která bude zaslaná na LIS ŘLP ČR, následně může být zahájeno využívání takovéhoto prostoru.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní