Oznámení o aktualizaci leteckých předpisů

Úřad pro civilní letectví oznamuje, že dne 15. srpna 2019 uveřejní Ministerstvo dopravy prostřednictvím Letecké informační služby (LIS) následující letecký předpis:

L 10066 – První vydání, Postupy pro letové navigační služby – Správa leteckých informací

uveřejnění: 15. 8. 2019
účinnost: 15. 8. 2019

Součástí předpisu je Katalog leteckých dat v elektronické formě.


Předpisy jsou dostupné prostřednictvím Řízení letového provozu České republiky, s. p. – Letecké informační služby https://aim.rlp.cz/predpisy/predpisy/index.htm.