Základní informace k nařízení Komise (ES) č. 1702/2003

Základní informace k nařízení Komise (ES) č. 1702/2003

Nařízení Komise (ES) č. 1702/2003 ze dne 24. září 2003 , kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací

Komise Evropského společenství přijala nařízení Komise (ES) č. 1702/2003 na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 (o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví). Obě nařízení jsou závaznými zákonnými normami členských států EU.

Obsahem tohoto nařízení je 5 základních článků :
1. Oblast působnosti a definice
2. Certifikace výrobků, letadlových částí a zařízení
3. Projekční organizace
4. Výrobní organizace
5. Vstup v platnost
a příloha Část 21

Příloha obsahuje prováděcí pravidla pro toto nařízení, která jsou obdobou předchozího předpisu JAR-21. Na rozdíl od tohoto předpisu však neobsahuje poradenský materiál a přijatelné způsoby průkazu (dřívější ACJ). Ty jsou obsahem rozhodnutí výkonného ředitele EASA č. 2003/1/RM (viz níže).

Příloha nařízení Komise (ES) č. 1702/2003 se skládá z oddílu A, oddílu B a dodatků.

Oddíl A se zabývá požadavky na žadatele a získanými právy a povinnostmi.

Oddíl B stanovuje postupy pro příslušné úřady (letecké úřady členských států Evropského společenství) přiřazené k tématům oddílu A.

Obsahem dodatků jsou formuláře EASA (včetně pokynů k jejich vyplnění):

Toto nařízení vstupuje v platnost v ČR vstupem do Evropské unie.

Odkaz na české znění tohoto nařízení naleznete zde.

Od doby svého vyhlášení bylo nařízení Komise (ES) č. 1702/2003 již několikrát změněno.

Pro snadnější orientaci připravil Odbor standardizace a regulace ÚCL konsolidované znění nařízení Komise (ES) č. 1702/2003, které obsahuje všechny změny. Upozorňujeme však, že tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj. Nařízení jsou závazná ve znění zveřejněném v tištěném vydání Úředního věstníku Evropské unie. Konsolidované znění nařízení (ES) č. 1702/2003 naleznete zde.

Odkazy na anglická znění tohoto nařízení, jeho změn a konsolidovaných verzí v databázi EUR-LEX naleznete zde.K provedení nařízení Komise (ES) č. 1702/2003, konkrétně k Části 21, byly uveřejněny přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál, a to formou rozhodnutí výkonného ředitele EASA.

Rozhodnutí č. 2003/1/RM výkonného ředitele EASA ze dne 17. října 2003 o přijatelných způsobech průkazu a poradenském materiálu pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí a dále pro certifikaci projekčních a výrobních organizací (AMC a GM k Části 21).

Obsahem tohoto rozhodnutí jsou dva základní články:
1. Přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál
2. Vstup v platnost
a vlastní rozsáhlá příloha: AMC a GM k Části 21

Příloha obsahuje přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál k jednotlivým článkům prováděcích pravidel Části 21. Je strukturálně členěna stejně jako Část 21. Formuláře EASA (Form 50, 51, 60) obsažené v této příloze nejsou uvedeny v dodatcích, ale přímo u příslušných článků.

Rozhodnutí 2003/1/RM a jeho pozdější změny jsou v anglickém jazyce zveřejněny na webových stránkách EASA.

České znění tohoto rozhodnutí a české znění změn tohoto rozhodnutí, včetně konsolidovaného znění přijatelných způsobů průkazu a poradenského materiálu k Části 21, naleznete na stránce přijatelných způsobů průkazu (AMC) a poradenského materiálu (GM)..

Politika_bezpecnosti.jpg

PZZ.jpg


doletis.png


drony.jpg


Pruvodce_GA_1.jpg


LPaL__PVP_EU_BANNER.jpg


seminare.jpg


essi_logo.jpg

Kalendář aktualit

červenec 2019   < >
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Výběr jazyka česky english