Základní informace k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002

Základní informace k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 ze dne 15. července 2002 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví.

Toto nařízení (ES) č. 1592/2002 bylo zrušeno novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008. Více informace o novém nařízení naleznete zde.

Evropský parlament a Rada EU přijaly toto nařízení, které bylo závaznou zákonnou normou členských států EU, za účelem stanovit a udržovat vysokou a jednotnou úroveň bezpečnosti civilního letectví v Evropě.

Toto nařízení se vztahovalo na projektování, výrobu, údržbu a provoz výrobků letecké techniky, letadlových částí a zařízení, na personál a organizace zapojené do projektování, výroby a údržby těchto výrobků, letadlových částí a zařízení a na personál a organizace zapojené do provozu letadel.

V oblasti působnosti bylo cílem tohoto nařízení zajištění vysoké a jednotné úrovně ochrany životního prostředí, usnadnění volného pohybu zboží, osob a služeb v rámci regionu EU, podpora efektivnosti nákladů při procesech regulace a certifikace, pomoc členským státům v plnění jejich závazků podle Chicagské úmluvy a podpora postojů ES v celosvětovém měřítku.

Na základě kapitoly III tohoto nařízení byla pro účely jeho provádění zřízena Evropská agentura pro bezpečnost letectví.

Příloha I nařízení obsahovala hlavní požadavky na letovou způsobilost a příloha II obsahovala kritéria letadel, na která se požadavky nařízení nevztahovaly.

Toto nařízení vstoupilo v platnost v ČR vstupem ČR do Evropské unie.

Odkaz na české znění tohoto nařízení dostupné v systému EUR-LEX naleznete zde.

Od doby svého vyhlášení bylo nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 změněno následujícími nařízeními:- nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1643/2003 ze dne 22. července 2003
- nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1701/2003 ze dne 24. září 2003
- nařízením Komise (ES) č. 334/2007 ze dne 28. března 2007

Pro snadnější orientaci je v systému EUR-LEX dostupné i konsolidované znění nařízení Komise (ES) č. 1592/2002, které obsahuje všechny výše uvedené změny. Upozorňujeme však, že tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj. Nařízení jsou závazná ve znění zveřejněném v tištěném vydání Úředního věstníku Evropské unie. Konsolidované znění nařízení (ES) č. 1592/2002 naleznete zde.

Politika_bezpecnosti.jpg

PZZ.jpg


doletis.png


drony.jpg


Pruvodce_GA_1.jpg


LPaL__PVP_EU_BANNER.jpg


seminare.jpg


essi_logo.jpg

Kalendář aktualit

červen 2019   < >
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Výběr jazyka česky english