Zachování letové způsobilosti, včetně údržby

Zachování letové způsobilosti včetně údržby v rámci provozu letadel v obchodní letecké dopravě není předmětem těchto web stránek v plném rozsahu. Avšak pro úplnost uvádíme přehled použitelné základní a právně závazné předpisové základny pro všechny ČS EU, včetně ČR, která představuje prováděcí pravidla k hlavním požadavkům příslušných Příloh k nařízení (ES) č. 216/2008 v platném znění (viz. nabídku "základní nařízení"), a to: 


Příloha I (Část-M)
- obsahuje prováděcí pravidla (právně závazné požadavky) pro zajištění udržování letové způsobilosti letadel a letadlových celků, včetně údržby. Rovněž stanovuje  podmínky, které se týkají osob nebo organizací, zapojených v takovém řízení zachování letové způsobilosti. 


Příloha II (Část-145)
-  obsahuje prováděcí pravidla (právně závazné požadavky), které musí organizace splnit pro získání oprávnění k údržbě letadel a letadlových celků. 


Příloha III (Část-66)
- obsahuje prováděcí pravidla (právně závazné požadavky) pro vydání průkazu způsobilosti k údržbě letadel. 


Příloha IV (Část-147)
- obsahuje prováděcí pravidla (právně závazné požadavky) na organizace pro výcvik a zkoušky, jak je stanoveno v Části-66. 


k nařízení Komise (ES) č. 2042/2003
v platném znění o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu, zapojených do těchto úkolů.  

 

i.   Nařízení (ES) č. 2042/2003 bylo novelizováno nařízeními (ES) č. 707/2006, č. 376/2007, č. 1056/2008, č. 127/2010 a č. 962/2010. Podrobnější informace, včetně konsolidovaného (úplného) znění nařízení (ES) č. 2042/2003, včetně všech výše uvedených příloh, naleznete na web. stránkách ÚCL ČR zde.

 

ii.   Přijatelné způsoby průkazu (AMC-Acceptable Means of Compliance) a výkladový/vysvětlující materiál (GM-Guidance Material) ke všem výše uvedeným přílohám  jsou obsahem Rozhodnutí č. 2003/19/RM výkonného ředitele EASA. Podrobnější informace včetně konsolidovaného (úplného) znění najdete rovněž na web. stránkách ÚCL ČR zde.

Politika_bezpecnosti.jpg

PZZ.jpg


doletis.png


drony.jpg


Pruvodce_GA_1.jpg


LPaL__PVP_EU_BANNER.jpg


seminare.jpg


essi_logo.jpg

Kalendář aktualit

červen 2019   < >
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Výběr jazyka česky english