Uveřejnění alternativního způsobu průkazu k nařízení (EU) č. 965/2012 - Cejchování prostředků pro měření tlakové nadmořské výšky

Sekce letová ÚCL uveřejňuje v souladu s bodem ARO.GEN.120(e) Přílohy II (Část-ARO) k nařízení (EU) č. 965/2012, ve znění pozdějších změn, alternativní způsob průkazu (AltMoC) k ustanovením tohoto nařízení, které se vztahují k požadavku na vybavení letadel prostředky pro měření a zobrazování tlakové nadmořské výšky.  

Stávající přijatelné způsoby průkazu (AMC) stanovené v příslušných rozhodnutích výkonného ředitele agentury EASA  přinášejí jako jediný způsob plnění požadavku na cejchování těchto prostředků ve stopách (ft), s nastavením pomocné stupnice, cejchované v hektopascalech/milibarech.

Účelem tohoto AltMoC je umožnit další používání těchto prostředků zastavěných v letadlech před vstupem v platnost nových pravidel EU, které jsou cejchovány v metrech (m) nebo s nastavením pomocné stupnice, cejchované v inchHg (mmHg), aniž by dotčeným provozovatelům letadel vznikly nepřiměřené náklady na jejich výměnu. Což ovšem nebrání provozovatelům letadel, aby svá letadla vybavili prostředky v souladu s původním AMC agentury EASA. 

Použitelnost a působnost

AltMoC se nyní použije na vnitrostátní provoz dle pravidel VFR/DEN:

  1. letadel jiných než složitých motorových (vyjma balónů), používaných v neobchodním provozu (Část-NCO), uvedených do provozu před 25. 8. 2016;
  2. letounů a vrtulníků jiných než složitých motorových, používaných ve zvláštním obchodním provozu (Část-SPO), uvedených do provozu před 21. 4. 2017; a
  3. letounů a vrtulníků jiných než složitých motorových, používaných ve zvláštním neobchodním provozu (dle Části-NCO), uvedených do provozu před 21. 4. 2017.


AltMoC se nepoužije na letadla spadající do Přílohy II nařízení EP a Rady (ES) č. 216/2008 ve znění pozdějších předpisů. 


Směrnici obsahující uvedený alternativní způsob průkazu naleznete na stránce - Předpisy\Alternativní způsoby průkazu.

Politika_bezpecnosti.jpg

PZZ.jpg


doletis.png


drony.jpg


Pruvodce_GA_1.jpg


LPaL__PVP_EU_BANNER.jpg


seminare.jpg


essi_logo.jpg

Kalendář aktualit

červenec 2019   < >
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Výběr jazyka česky english