Výroční zpráva ÚCL dle § 18 z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Rok  Počet žádostí  Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti  Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
2017 36 1 0
2016 29 0 0
2015 20 2 0
2014 30 1 0
2013 24 2 0
2012 34 1 0
2011 115 4 1
2010 33 1 1
2009 13 0 2

    
V této věci nebyly v letech 2009–2017 v souvislosti s činností ÚCL vyneseny žádné rozsudky. Nebyly poskytnuty žádné výhradní licence a nebyly podány stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace.Výběr jazyka česky english