Výkaz hospodaření s účtem EASA

V souladu se zněním § 3 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, v platném znění, uveřejňuje Úřad pro civilní letectví výkaz hospodaření s účtem EASA.


PŘEHLED – ZVLÁŠTNÍ ÚČET  EASA za rok 2016

Text

Příjmy v roce 2016

v Kč

Výdaje v roce 2016

v Kč

Příjmy z činností pro Agenturu

(smlouva č. EASA.2012.CZ.NAACZ.01)

2 109 174,02

 

Prostředky na zvýšení kvalifikace a s tím spojené náklady

 

44 893,58

Nákup technických zařízení

 

 1 240 528,30

Nákup ostatních služeb souvisejících s vykonávanými činnostmi

 

370 478,44

Převod zůstatku na příjmový účet

 

453 273,70

Celkem

 2 109 174,02

2 109 174,02

Rozklad výdajů:

1. Prostředky na zvýšení kvalifikace a s tím spojené náklady

  • náklady na školení, kurzové rozdíly k zahr. fakturám
  • náklady na cestovné

2. Nákup technických zařízení a spotřební materiál

  • nákup dl. nehmotného a hmotného majetku, nákup drobného dl. hmotného majetku

3. Nákup ostatních služeb souvisejících s vykonávanými činnostmi

  • poplatky za mobilní telefony

4. Převod zůstatku na příjmový účet

  • převod zůstatku k 31.12.2016
Výběr jazyka česky english