Výkaz hospodaření s účtem EASA

V souladu se zněním § 3 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, v platném znění, uveřejňuje Úřad pro civilní letectví výkaz hospodaření s účtem EASA.


PŘEHLED – ZVLÁŠTNÍ ÚČET  EASA za rok 2015

Text

Příjmy v roce 2015

v Kč

Výdaje v roce 2015

v Kč

Příjmy z činností pro Agenturu

(smlouva č. EASA.2012.CZ.NAACZ.01)

1 803 441,55

 

Prostředky na zvýšení kvalifikace a s tím spojené náklady

 

386 602,28

Nákup technických zařízení

 

442 521,20

Nákup ostatních služeb souvisejících s vykonávanými činnostmi

 

485 240,94

Převod zůstatku na příjmový účet

 

489 077,13

Celkem

 1 803 441,55

 1 803 441,55

Rozklad výdajů:

1. Prostředky na zvýšení kvalifikace a s tím spojené náklady

  • náklady na školení, kurzové rozdíly k zahr. fakturám
  • náklady na cestovné

2. Nákup technických zařízení a spotřební materiál

  • nákup dl. hmotného majetku a drobného dl. hmotného majetku

3. Nákup ostatních služeb souvisejících s vykonávanými činnostmi

  • poplatky za mobilní telefony

4. Převod zůstatku na příjmový účet

  • převod zůstatku k 31.12.2015
Výběr jazyka česky english