Výkaz hospodaření s účtem EASA

V souladu se zněním § 3 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, v platném znění, uveřejňuje Úřad pro civilní letectví výkaz hospodaření s účtem EASA.


PŘEHLED – ZVLÁŠTNÍ ÚČET  EASA za rok 2017

Text

Příjmy v roce 2017

v Kč

Výdaje v roce 2017

v Kč

Příjmy z činností pro Agenturu

(smlouva č. EASA.2012.CZ.NAACZ.01)

2 066 203,62

 

Prostředky na zvýšení kvalifikace a s tím spojené náklady

 

105 762,95

Nákup technických zařízení

 

331 316,00

Nákup ostatních služeb souvisejících s vykonávanými činnostmi

 

172 531,43

Převod zůstatku na příjmový účet

 

1 456 593,24

Celkem

 2 066 203,62

2 066 203,62

Rozklad výdajů:

1. Prostředky na zvýšení kvalifikace a s tím spojené náklady

  • náklady na školení, kurzové rozdíly k zahr. fakturám
  • náklady na cestovné

2. Nákup technických zařízení a spotřební materiál

  • nákup dl. hmotného majetku, nákup drobného dl. hmotného majetku

3. Nákup ostatních služeb souvisejících s vykonávanými činnostmi

  • poplatky za mobilní telefony

4. Převod zůstatku na příjmový účet

  • převod zůstatku k 31.12.2017
Výběr jazyka česky english