Sekce technická – ředitelIng. Vít Zárybnický
ředitel sekce technické


Adresa:

Úřad pro civilní letectví
sekce technická
K letišti 1149/23
160 08 Praha 6

Tel.: 225 422 709, Fax: 220 562 270
E-mail: podatelna@caa_cz, zarybnicky@caa_cz


Sekce technická je v rámci působnosti Úřadu pro civilní letectví ČR odpovědna za:

  • výkon státní správy a státního dozoru a další činnosti vyplývající z organizačního členění sekce pro prokazování a zachování typové způsobilosti letadel, motorů, vrtulí a letadlových částí a zařízení, které nejsou převedeny do kompetence EASA;
  • výkon správy a další činnosti na základě akreditačního pověření EASA vydaného pro ÚCL jako Primary Certification Authority (PCA) vyplývající z organizačního členění sekce pro prokazování a zachování typové způsobilosti letadel, motorů, vrtulí, letadlových částí a zařízení, které spadají do kompetence EASA;
  • výkon státní správy a státního dozoru a další činnosti vyplývající z organizačního členění sekce pro zajištění zachování způsobilosti letadel v provozu zapsaných do leteckého rejstříku ČR a jejich motorů, vrtulí, letadlových částí a zařízení;
  • výkon státní správy a státního dozoru a další činnosti vyplývající z organizačního členění sekce v oblasti opravňování organizací k vývoji, projektování, výrobě, zkouškám, řízení zachování letové způsobilosti, údržbě, opravám, modifikacím a konstrukčním změnám letadel, motorů, vrtulí, letadlových částí a zařízení;
  • výkon správy a další činnosti na základě akreditačního pověření EASA vydaného pro ÚCL vyplývající z organizačního členění sekce v oblasti opravňování organizací k vývoji a projektování, výrobě a údržbě letadel, motorů, vrtulí, letadlových částí a zařízení;
  • výkon státního dozoru v příslušném omezeném rozsahu nad letadly zahraničních provozovatelů obchodní letecké dopravy, všeobecného letectví a leteckých prací;
  • udělování výjimek dle (ES) 216/2008 ve výše uvedených oblastech činnosti;
  • účast a podíl na přípravě mezinárodních jednání pro tvorbu leteckých předpisů EU zejména v oblasti způsobilosti a provozu letadel;
  • účast v specializovaných týmech, skupinách panelech organizovaných EASA, ICAO, atd.


Zpět na strukturu sekce technické

Výběr jazyka česky english