Sekce letová – ředitel

Ing. Pavel Matoušek
ředitel sekce letové


Adresa:

Úřad pro civilní letectví
sekce letová
K letišti 1149/23
160 08 Praha 6


Tel.:
225 421 709
E-mail: podatelna@caa_cz, matousek@caa_cz


Sekce letová je ve své působnosti v rámci ÚCL odpovědna zejména za:

 • výkon státní správy prováděný na základě požadavku SP v souladu se směrnicí UCL/S-SP-003-0/2016 při osvědčování provozovatelů OLD;
 • výkon státního dozoru prováděný formou průběžného dozorování českých provozovatelů obchodní letecké dopravy a prováděním dalších činností v rámci organizačního členění sekce pro zajištění bezpečného provozu letadel českých provozovatelů obchodní letecké dopravy;
 • výkon státní správy prováděný na základě požadavku SP v souladu se směrnicí UCL/S-SP-003-0/2016 při osvědčování českých provozovatelů neobchodního a zvláštního provozu;
 • výkon státního dozoru prováděný formou průběžného dozorování českých provozovatelů neobchodního a zvláštního provozu a prováděním dalších činností v rámci organizačního členění sekce pro zajištění bezpečného provozu letadel českých provozovatelů neobchodního a zvláštního provozu;
 • výkon státní správy prováděný na základě požadavku SP při osvědčování českých provozovatelů letadel uvedených v Příloze II nař. 216/2008;
 • výkon státního dozoru prováděný formou průběžného dozorování českých provozovatelů letadel uvedených v Příloze II nař. 216/2008 a prováděním dalších činností v rámci organizačního členění sekce pro zajištění bezpečného provozu letadel českých provozovatelů letadel uvedených v Příloze II nař. 216/2008;
 • výkon státní správy a státního dozoru v příslušném omezeném rozsahu nad zahraničními provozovateli letadel v obchodním, neobchodním a zvláštním provozu (zejména formou prováděním prohlídek na ploše, schvalováním využití specifických schválení na území ČR a povolováním provozu letadel s omezenou letovou způsobilostí);
 • výkon státní správy a státního dozoru a provádění dalších činností v rámci organizačního členění sekce v oblasti způsobilosti leteckého personálu civilního letectví včetně parašutistů;
 • výkon státní správy a státního dozoru a provádění dalších činností v rámci organizačního členění sekce v oblasti způsobilosti schválených organizací pro výcvik pilotů a techniků údržby
 • výkon státní správy a dalších činností v rámci výkonu státního dozoru zejména v oblasti rekreačního sportovního létání a parašutismu, leteckých veřejných vystoupení a leteckých soutěží;
 • vedení rejstříku letadel;
 • zajištění plnění úkolů v rámci ÚCL v souladu se směrnicí – Postupy pro činnost ÚCL při leteckých nehodách a incidentech;
 • provádění nepravidelných letů letouny ÚCL pro potřeby ÚCL;
 • výkon státní správy a státního dozoru nad sportovními létajícími zařízeními – kategorií sportovní padák, který provádí v souladu s rozhodnutím Ministerstva dopravy č.j. 205/2011-220-SP/10.

Zpět na strukturu sekce letové

Výběr jazyka česky english