Ředitel odboru právního

JUDr. Štefan Dusza, MBA

ředitel odboru právního

pdf.pngživotopis


Tel.: 225 422 727
E-mail: podatelna@caa_cz, dusza@caa_czŘeditel odboru právního řídí činnost odboru, jedná jeho jménem a odpovídá za plnění všech jeho úkolů. Mimo všeobecných práv a povinností plní následující další úkoly:

  • řídí, koordinuje činnost a vzájemnou spolupráci jednotlivých útvarů odboru a vyřizuje záležitosti přidělené mu ředitelem sekce;
  • podepisuje písemnosti v souladu s podpisovým řádem a ostatní písemnosti v rámci činnosti jednotlivých útvarů odboru.

Zpět na strukturu odboru právníhoVýběr jazyka česky english