POZEMNÍ LABORATOŘ

Hlavním úkolem pozemní laboratoře, která je vybavena nejmodernějšími přístroji s metrologickou návazností na mezinárodní normály, je kalibrace pozemních a palubních měřících zařízení.

Součástí laboratoře je i systém MAGSS, pozemní obdoba palubního měřícího zařízení pro zpracovávání a vyhodnocování výsledků letových měření, kontrolu navigačních přijímačů a tvorbu letových ověřovacích metod.

Pracoviště je vedle toho schopno provádět celou řadu měření z oboru radiotechniky (měření kmitočtu, VF výkonu, spektrální čistoty, modulace, atd.) a v případě potřeby i monitoring leteckých pásem.

Dalším úkolem je odborná spolupráce s ČTÚ a TESTCOM při koordinaci VKV FM rozhlasových vysílačů s ohledem na ochranu leteckých pásem před nežádoucím rušením.

Jedním z důležitých přístrojů je dálkově ovládaný zaměřovač radiových signálů, pracující v rozsahu 20 až 1000 MHz, který je používán pro lokalizaci rušení v leteckých pásmech, případně pro vyhledávání nouzových radiomajáků. Jeden zaměřovač je umístěn v prostorách letiště Ruzyně, druhý v Českém středohoří.

cms57_1.jpg

esvn40_1.jpg

Zaměřovač

Výběr jazyka česky english