Oddělení inspektorů pilotů

Výkon státního dozoru nad:

  • provozem civilních letadel provozovatelů obchodní letecké dopravy dle požadavků předpisu JAR-OPS 1;
  • letovými posádkami vícepilotních letounů;
  • čiností instruktorů TRI a SFI podle požadavků předpisu JAR-FCL;
  • výcvikem pro získání a obnovu typových kvalifikací na vícepilotních letounech v součinnosti s Odborem způsobilosti leteckého personálu;

Další činnosti:

  • odborné posuzování žádostí o vydání nebo obnovu AOC;
  • standardizace činnosti pověřených examinátorů (TRE a SFE) v souladu s požadavky předpisu JAR-FCL 1;

Zpět na stránku Odboru obchodní letecké dopravy

Výběr jazyka česky english