Odbor pro neobchodní a zvláštní provozy


Vykonává státní dozor v civilním letectví v rozsahu působnosti SL zejména nad:

  • provozem civilních letadel provozovatelů letecké činnosti pro vlastní potřebu a letecké práce;
  • neobchodním provozem, prováděným složitými motorovými letadly (NCC), neobchodním provozem, prováděným jinými než složitými motorovými letadly (NCO) a zvláštním provozem (SPO);
  • užíváním letadel pro rekreační a sportovní létání a SLZ – sportovních padáků;
  • pořádáním leteckých veřejných vystoupení a leteckých soutěží;
  • provozním výcvikem pro získání a obnovu oprávnění.


Odbor pro neobchodní a zvláštní provozy dále provádí:

  • odborné posuzování návrhů bezpečnostních doporučení, vyplývajících ze šetření LN a vážných incidentů, které spadají do kompetence odboru;
  • provádí nepravidelné dopravní lety pro potřeby ÚCL;
  • na vyžádání další činnosti ve prospěch útvarů ÚCL.

Zpět na strukturu sekce letové

Výběr jazyka česky english